جدیدترین مطالب

آموزش تاپر کیک – اسب تک شاخ
9 ژوئن

آموزش تاپر کیک – اسب تک شاخ

آموزش تاپر فوندانتی اسب تک شاخ با استفاده از فوندانت و خمیر عروسکسازی

205

تاپر

مدیریت

آموزش تاپر کیک – چکش
9 ژوئن

آموزش تاپر کیک – چکش

آموزش ساده ساخت چکش با استفاده از فوندانت.    

133

تاپر

مدیریت

آموزش تاپر کیک – چرخ خیاطی
9 ژوئن

آموزش تاپر کیک – چرخ خیاطی

اموزش ساخت تاپر چرخ خیاطی با استفاده از فوندانت و خمیر عروسکسازی  

254

تاپر

مدیریت

0