توجه : پیج کیک فقط با آی دی زیر در اینستاگرام می باشد و پیج های دیگر جعلی می باشند! مراقب افراد سودجو باشید!

کیک یاد

آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

[wcas-search-form]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”ثبت نام ۲۴ دانشجو” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” title_text_font_align=”center” custom_icon=”644″ title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” title_text_font_align=”center” custom_icon=”643″ title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”شامل ۴۸ دوره” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” title_text_font_align=”center” custom_icon=”624″ title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]

آخرین آموزش های طراحی وب

[cdb_courses_carousel posts_per_page=”6″ slides_per_view=”3″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true”]

آخرین آموزش های طراحی گرافیک

[cdb_courses_carousel posts_per_page=”6″ slides_per_view=”3″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true”]
[cdb_std_counter course_hours=”1340″]

مجله مقالات استادیار

[cdb_blog_carousel slides_per_view=”4″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true” wrap=”true” blog_query=”order_by:date|post_type:,post|categories:1,25,26,48″]