توجه : پیج کیک فقط با آی دی زیر در اینستاگرام می باشد و پیج های دیگر جعلی می باشند! مراقب افراد سودجو باشید!

کیک یاد

آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

[wcas-search-form]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”۶۶۶,۵۰۰” title_tag=”h3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”541″ title_color=”#ffffff”]

نفر ثبت‌نام در دوره

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”۳,۷۸۵” title_tag=”h3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”548″ title_color=”#ffffff”]

عدد دروه آموزشی

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”۵۲۹,۸۸۴” title_tag=”h3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”549″ title_color=”#ffffff”]

دقیقه آموزش کاربردی

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش بازی سازی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555074508876{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #707b7d url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش اندروید” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555074503842{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #50b541 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش انیمیشن” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555074498349{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #f08d10 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”راه اندازی استارتاپ” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555074487687{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #ef5769 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

[cdb_featured_courses columns=”3″ products_query=”size:6|order_by:date|post_type:product”]

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

[cdb_countdown_timer size=”medium” align=”center” date=”12/12/2019″][cdb_button title=”ثبت نام زود هنگام!” size=”md” align=”center” link=”url:%23|||” css=”.vc_custom_1555080341813{margin-top: 40px !important;}”]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش گرافیک” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555079339053{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #2eba90 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” custom_icon=”566″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش شبکه و نفوذ” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555078831742{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #2e99ba url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” custom_icon=”565″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش امنیت وردپرس” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555078649092{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #972eba url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” custom_icon=”563″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش جامع وردپرس” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1555078696745{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #532eba url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fcakeyad.ir%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” custom_icon=”564″][/cdb_icon_box_2]

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

[cdb_featured_courses columns=”3″ products_query=”size:6|order_by:date|post_type:product”]
[cdb_section_heading show_button=”yes” title=”مجله استادیار” subtitle=”مجله” button_link=”url:%23|title:%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA||” button_text=”آرشیو مقالات”][cdb_blog_posts columns=”four” blog_query=”size:4|order_by:date|post_type:,post”]