توجه : پیج کیک فقط با آی دی زیر در اینستاگرام می باشد و پیج های دیگر جعلی می باشند! مراقب افراد سودجو باشید!

کیک یاد
[wcas-search-form]
[masterslider id="1"]
[cdb_box_content_posts icon=”fa fa-newspaper-o” title=”آخرین مقالات استادیار”][cdb_blog_posts columns=”three” blog_query=”size:9|order_by:date|post_type:post|categories:25,26,62″][cdb_button title=”مشاهده آرشیو همه مقالات” style=”border” size=”sm” align=”full” link=”url:%23|||”][/cdb_box_content_posts]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش اندروید” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1555091939119{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #1b9bb5 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”565″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش انیمیشن” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1555091934997{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #eab300 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”566″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”راه اندازی استارتاپ” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1555091929582{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #8224e3 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”564″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش نقشه کشی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1555091954375{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #707b7d url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”587″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”راه اندازی استارتاپ” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1555091948968{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #ef5769 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”589″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آموزش شبکه و نفوذ” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1555091944820{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #00b530 url(https://cakeyad.ir/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”563″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_box_content_posts icon=”fa fa-university” title=”جدیدترین دوره های آموزشی”][cdb_courses_carousel posts_per_page=”4″ slides_per_view=”3″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true” wrap=”true”][/cdb_box_content_posts]